fbpx

Till dig som gör skillnad

I Sveriges 20 regioner och landsting arbetar ca 270 000 vardagshjältar inom hälsa- och sjukvård. Med krav på rena kläder och textilier varje dag. Som Sveriges största textilservicepartner till offentlig sjukvård vet vi vad som fungerar när det gäller komplexa logistikflöden, stora volymer och höga krav på hygien.

Landsting och regioner

Till dig som tar hand om andra

Inom hemtjänst och äldreomsorg behövs funktionella och ändamålsenliga arbetskläder. Arbetskläder som uppfyller både hygiendirektiv och verksamhetens ekonomiska möjligheter. Med vår erfarenhet av textilservice åt både små och stora kommuner vägleder vi er till en fungerande textilhantering så att alla blir nöjda.

Kommunal omsorg och hemtjänst

 

Till dig som tar tuffa beslut

Hållbarhetsfrågor, miljö och innovation är extra viktigt för en privat vård- och omsorgsgivare. Vi hjälper dig att säkerställa en väl fungerade och kostnadseffektiv textilservice anpassad för just era behov. Vår långa erfarenhet från hälsa- och sjukvård gör att vi vet vad som fungerar.

Privat vård och omsorg

Jag vill veta mer om

CSR

Hållbarhetsredovisning 2018

Hållbarhet handlar om att ta ansvar. Hållbarhet är en kärnfråga för alla delar av vår verksamhet och för våra intressenter såsom kunder, medarbetare och samhället i stort.

Läs rapporten
EVENT

Textilia deltar på Järvaveckan

Den 12-16 juni 2019 är det dags för Järvaveckan där företag, organisationer, politiker och allmänheten samlas. Textilia kommer att vara på plats 14-16 juni för att prata mångfald, inkludering och enkla jobb.

Läs mer här
OMVÅRDA

En ny generation arbetskläder

Kollektionen OMVÅRDA av Textilia är en ny generation med arbetskläder framtagen för framtidens vård och omsorgspersonal. Färg, form & funktion med användaren i fokus.

Läs mer
Webbinarium

Upphandla textilservice för kommunal omsorg med bästa resultat

Våra anbudsexperter guidar dig igenom alla delar du behöver ha koll på när du upphandlar textilservice för kommunal omsorg.

Läs mer

Vi kan textilservice för vård och omsorg

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder att vi varje dag tvättar och levererar över 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. 

 

Läs mer

Våra medarbetare bär våra värderingar

På Textilia arbetar 650 medarbetare utifrån våra gemensamma värderingar. Engagemang, trovärdig och tillsammans genomsyrar vårt dagliga arbete och sätter regelverket för hur vi är mot varandra och våra kunder. Det är genom vår kultur och våra värderingar som vi skiljer oss mest mot våra konkurrenter.

Engagemang – Vi gör alltid det lilla extra med känsla och med värme.
Vi utför våra uppgifter med stolthet. Vi tar ansvar och visar varandra uppskattning. Vi är alltid tillgängliga för våra kunder och bemöter dem på ett professionellt sätt.

Trovärdig – Vi visar alltid respekt och ödmjukhet.
Vi har en djup kunskap och vi delar gärna med oss av vårt kunnande. Vi håller vad vi lovar.

Tillsammans – Vi bryr oss om varandra och tillsammans skapar vi resultat.
Vi samarbetar och hjälps åt. Vi utvecklas tillsammans med våra kunder och arbetar gemensamt för att möta deras önskemål.