fbpx

Till dig som gör skillnad

I Sveriges 20 regioner och landsting arbetar ca 270 000 vardagshjältar inom hälsa- och sjukvård. Med krav på rena kläder och textilier varje dag. Som Sveriges största textilservicepartner till offentlig sjukvård vet vi vad som fungerar när det gäller komplexa logistikflöden, stora volymer och höga krav på hygien.

Landsting och regioner

Till dig som tar hand om andra

Inom hemtjänst och äldreomsorg behövs funktionella och ändamålsenliga arbetskläder. Arbetskläder som uppfyller både hygiendirektiv och verksamhetens ekonomiska möjligheter. Med vår erfarenhet av textilservice åt både små och stora kommuner vägleder vi er till en fungerande textilhantering så att alla blir nöjda.

Kommunal omsorg och hemtjänst

 

Till dig som tar tuffa beslut

Hållbarhetsfrågor, miljö och innovation är extra viktigt för en privat vård- och omsorgsgivare. Vi hjälper dig att säkerställa en väl fungerade och kostnadseffektiv textilservice anpassad för just era behov. Vår långa erfarenhet från hälsa- och sjukvård gör att vi vet vad som fungerar.

Privat vård och omsorg

Jag vill veta mer om

OMVÅRDA

En ny generation arbetskläder

Kollektionen OMVÅRDA av Textilia är en ny generation med arbetskläder framtagen för framtidens vård och omsorgspersonal. Färg, form & funktion med användaren i fokus.

Läs mer
Kundcase

Basal hygien hos Jultomten AB

Modern teknik och hållbara material är framgångsfaktorer även i framtidens tomteverkstad. För även tomten – vår kanske främsta vardagshjälte – har nu tagit steget till en modernare textilservicelösning!

Läs mer
Blogg

Så säkerställer vi hygieniska textilier

I kampen mot VRI – vårdrelaterade infektioner, är det många faktorer som måste samverka. Så här säkerställer vi på Textilia en godkänd hygiennivå på de textilier som vi levererar ut.

Läs mer
Referenser

Våra referenser

Lita inte enbart på våra egna ord. Se vad våra kunder har att säga om oss!

Läs mer

Vi kan textilservice för vård och omsorg

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder att vi varje dag tvättar och levererar över 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. 

 

Läs mer

Våra medarbetare bär våra värderingar

På Textilia arbetar 650 medarbetare utifrån våra gemensamma värderingar. Engagemang, trovärdig och tillsammans genomsyrar vårt dagliga arbete och sätter regelverket för hur vi är mot varandra och våra kunder. Det är genom vår kultur och våra värderingar som vi skiljer oss mest mot våra konkurrenter.

Engagemang – Vi gör alltid det lilla extra med känsla och med värme.
Vi utför våra uppgifter med stolthet. Vi tar ansvar och visar varandra uppskattning. Vi är alltid tillgängliga för våra kunder och bemöter dem på ett professionellt sätt.

Trovärdig – Vi visar alltid respekt och ödmjukhet.
Vi har en djup kunskap och vi delar gärna med oss av vårt kunnande. Vi håller vad vi lovar.

Tillsammans – Vi bryr oss om varandra och tillsammans skapar vi resultat.
Vi samarbetar och hjälps åt. Vi utvecklas tillsammans med våra kunder och arbetar gemensamt för att möta deras önskemål.