fbpx

Studie: arbetskläder har stor betydelse för yrkesrollen och sammanhållningen på jobbet

Arbetskläder bidrar till ökad sammanhållning och yrkesstolthet

Hotell & Restaurang, Vård & Omsorg

När vi är ute och träffar kunder och potentiella kunder pratar vi ofta om att arbetskläder har en större funktion än att ”bara” vara ett skydd mot smuts, kyla, infektioner eller andra saker som man kan bli utsatt för i sitt arbete.

Arbetskläder har också en stor inverkan på hur du mår, hur du definierar din yrkesroll och hur omgivningen uppfattar din yrkesmässiga status och kompetens. De bidrar till och med till att sammanhållningen på arbetsplatsen blir bättre och att du gör ett bättre jobb.

Det spelar ingen roll inom vilken bransch du jobbar. Arbetskläderna berättar både för dig och för omgivningen vad du gör och vad du kan. I det avseendet är arbetskläderna lika viktiga som verktygen du behöver för att utföra ditt arbete – som tumstocken för snickaren eller som stetoskopet för läkaren.

Det är denna mångfacetterade betydelse av arbetsklädernas inverkan på individen, yrkesrollen och arbetsgruppen som jag tycker gör ämnet så intressant.

Arbetskläder bygger yrkesrollen

I studien ”Ta på dig kläderna, ta på dig ett leende – En kvalitativ studie om arbetskläder och konstruerandet av yrkesroller” belyser Patrik Källgren vid Göteborgs Universitet på vilket sätt som arbetskläderna och yrkesrollen påverkar varandra och omgivningen.

När du tar på dig dina arbetskläder tar du även på dig omgivningens förväntningar på hur du ska bete dig. Man kan se det ur ett utifrån-och-in perspektiv: kläderna är en symbol som berättar för andra människor vad du förväntas kunna och leva upp till i din yrkesroll. Man kan samtidigt se det ur ett inifrån-och-ut perspektiv: arbetskläderna berättar för DIG vad du förväntas kunna och leva upp till inom yrkesrollen. De stärker dig i din auktoritet som yrkesperson, oavsett om du jobbar inom äldreomsorg, hotellnäring eller verkstadsindustri.

Signalerna som arbetskläderna sänder ut berättar också hur interaktionen mellan dig själv och andra personer ska gå till. Tänk dig att du pratar med en ordningsvakt som bär uniform – jag gissar att du pratar och agerar med den här personen på ett annorlunda sätt, än vad du skulle göra om hen bär sina egna kläder.

Det kan även uppstå situationer där omgivningen förväntar sig att du har bredare kunskaper utanför din egentliga yrkesroll p.g.a. av arbetskläderna, t.ex. om du jobbar som sjuksköterska och får frågor som berör hela organisationen för sjukhuset i stort. Det beror oftast på att omgivningen inte har detaljerad kunskap om var gränsdragningen för vissa yrkesroller går.

Hjälper dig att koppla bort arbetet

Arbetskläder fyller också en funktion när det gäller att representera någonting större än sig själv. Det är inte bara du personligen som interagerar med omgivningen, du agerar som representant för både organisationen, arbetsgruppen och yrkesrollen. Något som säkert ger en trygghet för många.

Kläderna kan även göra det lättare skilja på privatlivet och arbetslivet. När du tar av dig arbetskläderna efter en lång arbetsdag bidrar denna handling till att du ”tar av dig” arbetet och lägger det åt sidan för en stund.

Stärker sammanhållningen och höjer status

Som jag nämner ovan så visar Patrik Källgrens studie att arbetskläder tonar ner det personliga och framhäver yrkesrollen och organisationen. Det här är en av anledningarna till varför arbetskläder också bidrar till att stärka sammanhållningen i en grupp: när det personliga tonas ner har du lättare att identifiera dig med gruppen. Man kan säga att det fungerar åt två håll. Om alla har samma arbetskläder så särskiljs arbetsgruppen ifrån omgivning, vilket samtidigt har en sammansvetsande effekt mellan medarbetarna.

Så vad kan man dra för slutsatser av allt detta?

Min slutsats att snygga och ändamålsenliga arbetskläder tydliggör och stärker yrkesrollen och är en bra grund för att medarbetarna ska må bra. De gör det lättare att veta hur jag ska agera i min yrkesroll och hjälper mig att skilja jobbet från privatlivet.

/ Petter Nilsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *