fbpx

Klimatkompensera mera

Miljövänliga arbetskläder, ECO - Textilia

Miljö & Hållbarhet

Allt fler företag och organisationer uttrycker ett intresse av att klimatkompensera olika processer. Detta gäller givetvis även textilhantering. Merparten av våra kunder är organisationer med högt ställda miljökrav. Ett vanligt mål är att minimera organisationens samlade koldioxidutsläpp.

Hittills har det varit omöjligt för organisationer som anlitar externa textilleverantörer att kunna inkludera textilhanteringens klimatpåverkan i sina miljöredovisningar. Detta kan vi ändra på genom att göra denna statistik synlig. Ytterligare åtgärder vi tittar på är hur klimatpåverkan kan reduceras hos er som kund, alltifrån mängden textilier ni köper in till omsättningshastighet på textillagret, vilka logistikrutiner som tillämpas samt vilken typ av energi leverantören använder i sina processer.

Clean Development mechanism

För den del av klimatpåverkan som inte går att reducera helt finns möjlighet att klimatkompensera genom Clean development mechanism, CDM. CDM är utvalda projekt som följer tydliga regler för klimatreducerande aktiviteter. Genom att investera i CDM-projekt möjliggör man reducering av klimatpåverkan på en annan plats i världen. I takt med att organisationens klimatpåverkan minimeras avtar även investeringsbehovet i dessa projekt.

Hur kan vi som partner hjälpa till då? Jo, i nära samverkan med kunden gör vi en genomgång och sammanställning av textilhanteringens samlade klimatpåverkan. Därefter föreslår vi en åtgärdsplan. Minskad miljöpåverkan och sänkta kostnader går ofta hand i hand, där åtgärderna bidra till att sänka kundens textilservicekostnader och samtidigt gynna miljön. Det kallar vi win-win.

Klimatneutral textilservice

Genom tjänsten klimatneutral textilservice samverkar vi med våra kunder i strävan mot ett gemensamt mål; att minimera textilservicens samlade miljöpåverkan. I detta viktiga arbete som gynnar såväl miljön som kundens lönsamhet vill vi vara diskussions- och samarbetspartner.

/ Anna Hallberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *