fbpx

Framgångsnycklar till utveckling under avtal

Miljö & Hållbarhet, Vård & Omsorg

Under senare tid pratas det mycket om hållbar upphandling. Begreppet används brett i media och för att locka oss till olika konferenser, utbildningar och föreläsningar i syfte att lära oss att upphandla rätt. Att bygga in hållbarhet i upphandlingsunderlaget är odiskutabelt viktigt. Att ta miljö- och social hänsyn i upphandling bidrar till en hållbar utveckling för samhället i stort. Men vad gör man om man redan sitter i ett långt avtal?

Hur utvecklas ett befintligt avtal till en långsiktig hållbar lösning?

Detta är speciellt viktigt inom offentlig sektor där avtalstiden ofta ligger på flera år. Svaren är givetvis beroende på vilken typ av tjänst eller produkt som avtalet gäller, men några nycklar till framgång är gemensamma.

Resurser

Man kan inte bara prata om hållbarhet och förvänta sig att ”någon” ska göra jobbet. Den upphandlande organisationen och leverantören måste säkerställa att det faktiskt finns resurser som jobbar med frågan. Punkt.

Mod

Modet att tänka nytt och gå en väg som kanske ingen kanske inte ens tänkt på förut. Att tänka utanför boxen är visserligen en klyscha, men genom att titta med nya ögon på alternativa materialsammansättningar, tillverkningsprocesser och metoder och produkter går det att finna nya vägar. Det är inte enkelt men det går. Och en liten förändring kan göra en stor skillnad över tid.

Engagemang

Den tredje nyckeln handlar om vikten av engagemang – både internt i den egna organisationen men även från sin leverantör/partner. Utan engagemang och människor som brinner för något är det svårt att driva bestående förändring.

Sist men inte minst, är vi tillbaka till upphandlingsunderlaget. För att lyckas med hållbar upphandling över tid måste avtalet tillåta utveckling under avtal. Ett för snävt skrivet avtal i upphandlingen – hur hållbart det än är just då – kan över tid bli en kostsam begränsning. Men detta vet ni ju redan.

 

/ Anna Hallberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.