fbpx
Miljökrav textilservice

Ställ miljökrav med Upphandlingsmyndighetens verktyg

Miljö & Hållbarhet, Vård & Omsorg

Som de flesta av er säkert vet så har Upphandlingsmyndigheten ett bra verktyg som hjälper dig att ställa relevanta miljö- och sociala krav i er upphandling. 

Här är en kort guide för hur du använder verktyget.

Via verktyget hittar du de krav som är utarbetade tillsammans med expertgrupper inom olika produktområden. Genom sex steg kan du skräddarsy ditt förfrågningsunderlag och ladda hem de hållbarhetskrav du önskar använda i din upphandling.

Relevanta miljökrav för tvätt och textilservice till vård och omsorg

Här är en kort guide för hur du använder Upphandlingsmyndighetens verktyg för att ställa de miljökrav och sociala krav som är relevanta för din upphandling av tvätt och textilservice till sjukvård och omsorg.

Steg 1.

Välj Sjukvård och omsorg.

En skärmavbild från Upphandlingsmyndighetens verktyg där man ska välja produktområde. Valet Sjukvård och omsorg är ifyllt.

Steg 2.

Välj Tvätt och textilservice.

En skärmavbild från Upphandlingsmyndighetens verktyg där man ska välja produktgrupp. Valet Tvätt- och textilservice är ifyllt.

Steg 3.

Upphandlar du både textilier och tvättservice rekommenderar vi att du kryssar i alla alternativ i detta steg. Upphandlar du enbart tvättservicen (d.v.s. ni äger redan alla textilier själva) behöver du inte kryssa alternativet ”Nyanskaffning av textilier under avtalsperioden”.

En skärmavbild från Upphandlingsmyndighetens verktyg där man ska välja undergrupp. Alla val är ifyllda.

Steg 4.

Här rekommenderar vi att du väljer basnivå. Då får du med de allra viktigaste kraven och möjliggör bred konkurrens från fler anbudsgivare.

En skärmavbild från Upphandlingsmyndighetens verktyg där man ska välja nivå. Nivån har satts mellan bas och avancerad.

Steg 5.

I detta steg kryssar du i alla krav du vill ha med. Kravet för ”Systematiskt miljöarbete hos leverantören” finns med i alla kategorier, men du behöver bara kryssa i det i EN kategori för att det ska gälla hela upphandlingen. Om du inte upphandlar produkter med skinn- och läderinnehåll så behöver du inte ha med krav på ”Metallinnehåll i färdigbehandlat skinn och läder”.

En skärmavbild från Upphandlingsmyndighetens verktyg där man ska välja krav.

Steg 6.

Välj Kritieriedok för klipp och klistra. VIKTIGT att inte ta bort någon text från dokumentet – endast lägga till information där det behövs. Om du lägger till något är det bra att det framgår tydligt för anbudslämnaren vilka tillägg du gjort gentemot Upphandlingsmyndighetens krav.

Glöm heller inte att fylla i %-satser för euroklassfordon, KravID: 10354:1, eller att ange antal månader då utbildning i sparsam körning ska vara genomförd, KravID: 10356.

En skärmavbild från Upphandlingsmyndighetens verktyg där man ska ladda hem kriterierna.

Egen miljöbilaga

Vi rekommenderar att ni i er upphandling gör en egen miljöbilaga med kriterierna som ni får ut från guiden. Eventuellt kan du hänvisa till kravnamn och Krav ID.

Det är VIKTIGT att gå igenom denna guide inför varje upphandling så att ni får med den senaste versionen av kraven.

Endast verifikat för avtalsvinnaren

För att minska det administrativa arbetet i både anbudsprocessen och vid utvärderingen är vår rekommendation att ni endast begär in verifikat som styrker kravuppfyllnad av den/de leverantörer som tilldelas avtalet.

Har du några frågor kring miljökrav, upphandling och textilservice, maila våra
upphandlingsexperter: affarsstod@textilia.se

 

Att upphandla arbetskläder till kommun & landsting med bästa resultat Ladda ner vår guide

/ Petter Nilsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *