fbpx
En doktor håller ett stetoskop mot en liten grön jordglob - Textilia

Så omfattar region Stockholms miljömål även underleverantörens miljöpåverkan

Miljö & Hållbarhet, Vård & Omsorg

Som textilservicepartner till Sveriges kommuner och regioner har det länge varit svårt att koppla samman vårt miljöarbete med kommunens eller regionens miljömål. Anledningen är att regionens- eller kommunens miljömål främst är riktade mot den egna verksamheten och därmed inte inkluderat leverantörer av tjänster. Fram tills nu.

Region Stockholms nya Miljöprogram för 2017-2021 är ett strålande exempel på hur underleverantörer av tjänster numera kan omfattas av målen.

”Landstingets nya Miljöprogram 2017-2021 ska bidra till att minska miljöpåverkan och driva utvecklingen framåt i Stockholmsregionen, men också ta ett globalt ansvar med höga krav på social och miljömässig hållbarhet.”

Fokus på drivmedel och textilservice

Två tydliga exempel där leverantörers miljöpåverkan lyfts fram är i mål 8 och mål 5.

”Andelen förnybar energi för transporter ska vara 95% år 2021. Detta omfattar kollektivtrafik, egna fordon samt ”betydande transporter som handlas upp”.”

Ett nytt område som lyfts fram i mål nummer 5, som vi också är extremt glada för, är ”effektiviserad textilhantering och minskad miljöpåverkan från användning av engångs- och flergångstextilier”.

”År 2021 har landstinget effektiviserat textilhanteringen samt minskat miljöpåverkan från användningen av engångs- och flergångstextiler.” 

”Miljöhänsyn inkluderas i landstingets klädregler vilket innebär att man arbetar för att minska användningen av engångstextilier där sådan inte krävs av patientsäkerhetsskäl.”

”Andelen kläder som är uteliggande i verksamheten i mer än 30 dagar ska vara under 25 %. Vilket avser att effektivisera hanteringen av flergångstextiler i syftet att effektivare använda tillgängliga textilier och därmed minska behov av nyinvesteringar och nyproduktion av textilier. Samtidigt verkar förvaltningar och bolag för att öka omsättningshastigheten på flergångstextilier.”

Tillsammans når vi målen

Genom att tydliggöra leverantörers miljöpåverkan i sina egna miljömål, blir det tydligt att det enbart är genom ett gemensamt och aktivt hållbarhetsarbete vi kan nå målen. Detta innebär att det vanliga arbetssättet med att kravställa på leverantörer genom upphandling kan kompletteras med kontinuerligt förbättringsarbete under avtalsperioden.

Vi applåderar region Stockholms nya miljöprogram eftersom detta leder till en tydlig ”win-win” för alla inblandade – Regionen, Textilia och miljön.

Du hittar SLL nya miljöprogram i sin helhet här.

 

/ Sofia Stark

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *