fbpx

Vad innebär hållbar textilservice?

Hållbar textilservice

Miljö & Hållbarhet

Textilia ligger i framkant på många sätt. Vi är ett av landets ledande textilserviceföretag och vi har väldigt många nöjda kunder. Dessutom satsar vi till hundra procent på en hållbar utveckling både för oss och för samhället i stort. Vi kallar det för Hållbar textilservice.

Hållbar textilservice

Hållbar textilservice handlar om miljömedvetenhet, om ständiga förbättringar i vår egen arbetsmiljö och om att samtidigt kunna uppfylla alla tänkbara kvalitetskrav. Det handlar också om att ställa krav på våra underleverantörer, på att även de tar ansvar och jobbar aktivt med miljö, arbetsmiljö, kvalitet och sociala frågor. Vi tror på att allt hänger ihop och att det krävs helhjärtat engagemang.

Då kan vi på riktigt prata om hållbar utveckling – och om Hållbar textilservice.

Belasta miljön så lite som möjligt.

Vi jobbar stenhårt med att minska den påverkan som vår verksamhet har på miljön. Från det lilla till det stora. Våra enheter har uppvärmning och ångproduktion baserad på förnyelsebar energi. Vi har flera miljömärkta artiklar i vårt sortiment och vi utvecklar ständigt nya artiklar i miljövänligare material. De lastbilar vi köper in drivs med förnyelsebara bränslen och våra chaufförer utbildas i sparsam körteknik. All inköpt el är märkt med Bra miljöval – vattenkraft.

Vi källsorterar, förstås, och jobbar kontinuerligt med att minska både vatten- och energiförbrukning. Och när våra textilier inte längre används skickas de till en hjälporganisation eller till ett fjärrvärmeverk där de omvandlas till energi. Det känns bra. Arbetet fortsätter ständigt och för oss är det hur naturligt som helst att göra vårt allra bästa. För miljöns skull.

Ständiga förbättringar i arbetsmiljön.

Textilia har totalt ca 650 medarbetare som var och en jobbar för att göra våra kunder nöjda. Självklart vill vi också att alla våra medarbetare ska vara nöjda, må bra och trivas på jobbet. Vi har alltid fokus på vår arbetsmiljö och försöker hela tiden göra den säkrare och bättre.

Det handlar om arbetsmiljörisker i form av buller, klämskador, förslitning och stress, men det handlar också om den sociala biten – att värdesätta individuella olikheter, att lyssna på varandra och att känna arbetsglädje.

Krav på underleverantörer.

Många av våra underleverantörer finns i andra länder, där det inte alltid värnas om de anställdas situation i särskilt stor utsträckning. Inte heller är miljömedvetenheten lika hög som här i Sverige. För oss innebär socialt ansvarstagande att vi på Textilia är medvetna om hur våra inköp påverkar ekonomin, miljön och arbetsmiljön hos en underleverantör och ställer krav på mänskliga rättigheter och miljöhänsyn.

Medlemmar i BSCI.

BSCI (Business Social Compliance Initiative) är ett näringslivsdrivet initiativ för företag som har bestämt sig för att förbättra arbetsvillkoren i sina globala leverantörskedjor. Via dem har vi, tillsammans med hundratals andra företag, en gemensam uppförandekod som vi använder när vi ställer krav på våra underleverantörer. Uppförandekoden grundar sig i de viktigaste internationella konventionerna som skyddar arbetstagares rättigheter, i synnerhet ILO:s konventioner och rekommendationer. T.ex. förbud mot barnarbete och krav på lagliga minimilöner.

Som sagt, allt hänger ihop och alla måste vara engagerade för att vi tillsammans ska lyckas.

/ Sofia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *