fbpx

Vi sänker temperaturen och höjer hållbarhetsribban

Miljö & Hållbarhet

Som driftchef var mitt övergripande ansvar att driva lönsamheten i våra produktions- och logistikprocesser genom att använda resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Att vi också skall sträva mot, och arbeta för, de högt ställda målen i agenda 2030 är för mig en naturlig del i vårt dagliga arbete. Under 2021 fortsatte vårt arbete att ytterligare minska vår energiförbrukning inom driften. Det har genomförts flera både små och stora investeringar, där alla syftar till minskad energiförbrukning. Ett exempel är Boden som nu har en modern LED-belysning i fabriken och Örebro får snart samma förändring.

Fokus har flyttats allt mer mot vår vattenförbrukning där vi fortsatt ser stor potential att göra förändringar. Varje sparad kubikmeter vatten ger även en besparing i värmeenergi då vårt vatten värms vid användning.

Läs Textilias Hållbarhetsrapport 2021 (pdf)

Reducerad klimatpåverkan

2022 kommer att fortsätta i samma anda genom en fortsatt strävan att hushålla med våra resurser i alla delar av våra processer. Ett stort fokusområde under detta år är att sänka våra processtemperaturer i efterbehandlingen för att optimera textilslitage och energiförbrukningen ytterligare. Våra bränslekostnader har ökat, vilket gör att vi behöver byta ut dagens förbränningsmotorer och se till andra alternativ. Allt för att få en mer förutsägbar kostnadsutveckling där vi dessutom kan reducera vår klimatpåverkan kraftigt. Utmaningen är att hitta alternativ till de etablerade lösningar som idag genomsyrar vår verksamhet.

Vi behöver tänka nytt och våga utmana normer för att fortsätta reducera vår klimatpåverkan genom hela vår värdekedja.

Patrick Olsson,
VD Textilia

/ Sofia Stark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *