fbpx

Vikten av vikten i utveckling av hållbara textilier

Hållbara, vita handdukar.

Miljö & Hållbarhet, Vård & Omsorg

Införandet av en handduk med mindre belastning på miljön var en viktig del i Region Örebro läns arbete med hållbara textilier. Men innan beslut om införande valde man att genomföra en livscykelanalys, en s.k. LCA, på handduken. En analys som visade sig vara grunden till en ännu bättre produkt och påvisade vikten av vikt i framtagande av hållbara textilier.

Textilia, textilservicepartner till Region Örebro län, har inom ramen för sitt hållbarhetsarbete utvecklat en rad hållbara textilier för sjukvården varav en handduk – Low energy towel, LET, som visat sig bidra till miljövinster både i tillverknings- och tvättprocessen. LET-handduken är Bra Miljövalscertifierad och består av modal (träfiber) samt återvunnen polyester (PET-flaskor). Flera av landets landsting och regioner har valt att införa LET-handduken i sitt sortiment och Region Örebro Län stod på tur.

Vikten av vikten

Dock tog Region Örebro län först beslut om att genomföra en s.k. livscykelanalys, LCA, i syfte att säkerställa att handduken verkligen var så miljövänlig som utlovats. Den första LCA-analysen som genomfördes hösten 2016 visade dock att skillnaden inte var så stor mellan en vanlig bomull/polyester handduk och LET-handduken som man först trott. Handduken var visserligen bättre ur alla aspekter men analysen visade att alla de goda egenskaper som LET-handduken påvisade åts upp på grund av att den vägde mer, och därmed får den större miljöpåverkan vid framtagande av ingående material. Dessutom allokeras miljöpåverkan från exempelvis tvätteriet och transporter utifrån vikt så även där blev påverkan större.

Jonas Olaison, Miljöchef på Textilia berättar:

”Både vi på Textilia och på Region Örebro län blev helt överraskade av  resultatet. Våra tidigare analyser och mätningar hade fokuserat på tillverknings- och tvättprocessen. Dessutom hade produkten klarat de tuffa kraven för att bli Bra miljövalscertifierad. Men vi hade i inte tänkt på vikten av vikten med tillverkning av textilien”

Textilia fortsatte att vidareutveckla handduken och under våren 2017 fanns en lättare handduk framme för analys. Efter framtagande av nya varianter på LET handduken har vi genomfört ytterligare beräkningar. Den LET-handduk som Region Örebro Län valt, LET 410, har bevisad lägre miljöpåverkan än motsvarande handduk i bomull/polyester (mindre landanvändning, lägre klimatpåverkan och fossil utarmning).

”Så här i efterhand så är det ju precis så här produktutveckling ska gå till. När den initiala besvikelsen lagt sig insåg vi ju att tack vare samarbetet  med Region Örebro Län och deras idoga arbete har vi nu fått fram en ännu bättre produkt”, säger Jonas Olaison, Miljöchef.

/ Sofia Stark

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *