Hållbarhet

Hållbar textilservice

Vi satsar till hundra procent på en hållbar utveckling både för oss och för samhället i stort. Vi kallar det för Hållbar textilservice.

Hållbar textilservice handlar om miljömedvetenhet, om ständiga förbättringar i vår egen arbetsmiljö och om att samtidigt kunna uppfylla alla tänkbara kvalitetskrav. Det handlar också om att ställa krav på våra underleverantörer, på att även de tar ansvar och jobbar aktivt med miljö, arbetsmiljö, kvalitet och sociala frågor. Vi tror på att allt hänger ihop och att det krävs helhjärtat engagemang. Då kan vi på riktigt prata om hållbar utveckling – och om Hållbar textilservice.

Vi driver utvecklingen

För att lyckas i vårt hållbarhetsarbete är det viktigt för oss att kommunicera våra ambitioner och krav dels internt, dels till våra underleverantörer. Genom att kontinuerligt hålla oss uppdaterade när det gäller utvecklingen i omvärlden, kunders önskemål, lagar och övriga krav, kan vi verka proaktivt för en hållbar utveckling. Basen i vårt samhällsengagemang utgörs av miljöbalken, arbetsmiljölagen och andra styrande lagar. Men vi tar det vidare. Med Textilia får du en textilservicepartner som är med och driver utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.